2021-12-15 15:41:29

Edukacija u sklopu projekta "Volontiram - činim svoj svijet boljim"

Centar za održivi razvoj održao je edukaciju za učenike 7. i 8. razreda u sklopu projekta "Volontiram - činim svoj svijet boljim". Predavanje i radionica provodila se 8. i 9. prosinca u sklopu sata razrednika gdje su učenici dobili osnovne karakteristike o samom pojmu volontiranja te načinima na koji oni mogu, i gdje, volontirati. Nakon toga se održala radionica u skupinama gdje su oni sami trebali osmisliti jednu volontersku akciju, njezin cilj, materijal i način održavanja. Prezentirali su pred cijelim razredom svoje zanimljive ideje koje će, možda, jednog dana i realizirati. 

 

 

 

 


Osnovna škola Runović