2020-05-04 16:04:10

Upute za sprječavanje epidemije u osnovnoškolskoj ustanovi

Poštovani roditelji,

na sljedećoj poveznici možete pročitati upute HZJZ pod naslovom:

UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 ZA USTANOVE RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA TE OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE U KOJIMA JE OSIGURANA MOGUĆNOST ZBRINJAVANJA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI TE UČENIKA KOJI POHAĐAJU RAZREDNU NASTAVU  

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Vijesti/2020/Upute-vrtici-i-skole-29-4-2020-finalno.pdf


Osnovna škola Runović