2020-04-14 11:42:53

Obraćanje ravnateljice i upute za vrednovanje

Dragi učenici i roditelji,

Iza nas su 4 tjedna nastave na daljinu. To je sasvim nešto novo i za nas učitelje, ali i za vas učenike i roditelje i od svih nas zajedno zahtijeva prilagodbu i veći angažman.

Posebno ističem ulogu Vas poštovani roditelji koji i pored svih svojih obveza, što na poslu, što u obitelji, morate pomoći svojoj djeci u savladavanju novog gradiva, slati odgovore učiteljima, ustupiti djeci možda jedini uređaj u obitelji s kojeg se oni mogu prijaviti u svoje virtualne učionice. Zahvaljujemo Vam na tom trudu, a sve kako bi ova školska godina ipak uspješno završila, te kako bi učenici postigli odgojno-obrazovne ishode u svim područjima.

Ispočetka je bilo problema dok se nisu uspostavili svi kontakti, ali sad već ide uhodanim tijekom za većinu učenika. Na žalost, još uvijek ima onih koji se neredovito javljaju u svoje virtualne učionice, pa molimo roditelje da ozbiljno shvate ovaj rad jer nitko ne zna kad ćemo i hoćemo li se vratiti u naše škole do kraja školske godine. Zbog toga smo dobili naputak Ministarstva znanosti i obrazovanja o vrednovanju ( ispitivanju i ocjenjivanju ) nastave na daljinu. Naravno da će se ocjenjivati aktivnost i postignuća učenika, ali i Vi roditelji u tome ćete imati značajnu ulogu, te Vam ovim putem šaljemo nekoliko važnih informacija iz toga dopisa:

 

„S obzirom na izvanrednu situaciju, roditelji u ovom trenutku više nego ikad trebaju biti uključeni u rad škole, ali i u osiguravanje kruga povjerenja za učenje, a posebno je to izraženo kod učenika u razrednoj nastavi u osnovnoj školi.  U prvom planu svima nama je dobrobit samih učenika koje kvalitetnim povratnim informacijama treba poticati na učenje, pritom je ocjenjivanje u drugom planu. S obzirom na to da smo se svi našli u potpuno novoj situaciji i vrsti nastave, važno je da svi – učitelji, učenici i roditelji, imaju razumijevanja jedni za druge.

Iako je to teško s obzirom na okolnosti, od roditelja se u nastavi na daljinu očekuje više nego u nastavi u školi jer su oni odrasle osobe koje s učenicima imaju izravan svakodnevni kontakt te je dobro da budu upoznati i s načinima vrednovanja i ocjenjivanja, i to sada u nastavi na daljinu više nego inače. Naime, sada im je cjelokupni proces učenja i poučavanja vidljiviji nego kad se veći dio toga procesa odvija u školi, ali i zato jer dolazi do pomaka u načinu vrednovanja i ocjenjivanja.

Roditeljska je uloga poticati dijete da samostalno odrađuje sve zadatke i ohrabriti ga da se za sve nejasnoće obrati učitelju. Odgovornost je roditelja da pomognu djetetu – ali ne i raditi umjesto njega. Iako je razumljivo nastojanje roditelja da učenici postignu bolje rezultate, a time i ocjene, pomoć roditelja  ne smije prijeći u pisanje zadaća umjesto učenika, izradu radova koji učenici trebaju samostalno napraviti ili pritisak na učenike i nastavnike vezano uz bolje ocjene. Roditelji koji prelaze u pomoć koja to nije,  štete razvoju odgovornosti i samostalnosti kod djece i umanjuju njihove šanse za samostalno snalaženje u procesu cjeloživotnog učenja i svakodnevnog rješavanja problema. Roditelji su ti koji moraju odgajati svoju djecu da ne varaju, ne prepisuju i da cijene rad, kako svoj, tako i tuđi.

Vezano uz vrednovanje i ocjenjivanje sljedeći naglasci važni su za roditelje:

U prvom planu treba biti dobrobit samih učenika koje kvalitetnim povratnim informacijama treba poticati na učenje.

Roditelji trebaju uočiti da se vrednovanje ne oslanja, kao do sada, na poznavanje sadržaja kao glavni pokazatelj znanja, već da treba obratiti pažnju i na druge elemente (samostalnost, kreativnost, mogućnost korištenja naučenog, timski rad…) i da računaju da će nastavnici i to uzimati u obzir. Posebno je i istaknuto da svi učenici trebaju u ovom razdoblju dobiti i ocjenu iz aktivnosti u izvršavanju svojih obaveza, ali i da se očekuje da samostalno rade na složenijim zadacima. U tim složenijim zadacima dobro je da roditelji budu upoznati s njima, ali nikako da se angažiraju u izradi i pisanju takvih radova umjesto učenika.

Vrednujemo i zato da bismo učeniku dali povratnu informaciju je li ostvario odgojno-obrazovne ishode, ali i kako će poboljšati svoje učenje. Da bismo to postigli, moramo pratiti rad učenika, poticati njihovu aktivnost i suradnju.

Konkretno u svim predmetima može se vrednovati aktivnost učenika preko diskusija i domaćih zadaća i tome pridodati barem jedna ocjena. Nadalje, u svakom predmetu moguće je napraviti i jedan složeniji zadatak. Dakle, barem dvije ocjene do kraja nastavne godine mogu dobiti svi učenici.

Osim toga, moguće je imati i usmeno ispitivanje posebno u predmetima s većim brojem sati, a li i tamo gdje učenik ima stalno negativnu ocjenu koju treba ispraviti.

Zaključno, u ovakvim izvanrednim uvjetima, odluke se donose sukladno preporukama stručnjaka i epidemiološkoj situaciji te stalno uslijed promjena okolnosti možemo očekivati i promjene nekih odluka, ali naglašavamo da one sigurno neće biti donesene na štetu učenika ili njihovih mogućnosti za nastavak obrazovanja. U tom duhu, molimo roditelje za strpljenje i suradnju.“

Želimo i Vama i nama da ovo stanje što prije završi i vratimo se u našu svakodnevnicu.

 

                                                                     Ravnateljica: Marija Biočić


Osnovna škola Runović